Videre herfraOnline: 1
I dag: 2
Total: 20859

Administration

RegelfortolkningIdrætsledelsen (tidligere Koordineringsgruppen) har nedsat et regelfortolkningsudvalg bestående af:Regelfortolkningsudvalget opgave er at:

• Afgøre tvivlspørgsmål vedrørende fortolkning af gældende krocketregler.
• Foreslå regelændringer.

Spørgsmål, der ønskes behandlet i Regelfortolkningsudvalget, fremsendes i skriftligt form til udvalgets formand.

Se udvalgets behandling af indkomne sager (spørgsmål og svar) her.justitia
Justitia (rettens gudinde)